45 od 51

 

Festivalska programska knjižica

Grafičko oblikovanje, prijelom, obrada fotografija i priprema za tisak programske knjižice MDF-a, Međunarodnog dječjeg festivala u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.


  HNK u Šibeniku
  2012.-