31 od 51

 

Logotip putničke agencije

Vizualni identitet putničke agencije ATP Tours s logotipom i priručnikom grafičkih standarda (varijacije loga, tipografija, memorandum, vizitka, omotnica, poslovna mapa, pisaći blok...).


  ATP Tours d.o.o.
  2010.