38 od 51

 

Oblikovanje kataloga festivalskih izložbi

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak kataloga izložbi u programu Međunarodnog dječjeg festivala u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.


  Međunarodni dječji festival
  2012.-