15 od 51

 

Programiranje sustava za e-learning

Programiranje sustava e-Libar za online učenje za potrebe edukativnih programa pomorskog učilišta Adria Libar. Programiranje sustava za prijavu i profile korisnika.


  Adria Libar d.o.o.
  2017.