2 od 51

 

Vizualni identitet hotela

Idejno i izvedbeno rješenje logotipa hotela Nikola u Vodicama, izrada priručnika grafičkih standarda, hotelska signalizacija i galanterija.


  Lemax d.o.o.
  2015.