37 od 51

 

Dizajn plakata

Grafički dizajn i priprema za tisak plakata za glazbena događanja na tvrđavi svetog Mihovila.


  Muzej grada Šibenika
  2016.